مقالات سامانه جامع داوری ایران

مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
لزوم تشکیل رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی
لزوم تشکیل رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی
قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی
قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی
قرار تأمین هزینه‌ها در داوری تجاری بین‌المللی: مفهوم، ماهیت و قانون حاکم بر آن
قرار تأمین هزینه‌ها در داوری تجاری بین‌المللی: مفهوم، ماهیت و قانون حاکم بر آن
تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی
تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی
تاثیر شروط حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در سلب حق اقامه‌ی دعوی در حقوق ایران و فرانسه
تاثیر شروط حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در سلب حق اقامه‌ی دعوی در حقوق ایران و فرانسه
تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس
تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس
پرداخت بی‌قید وشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
پرداخت بی‌قید وشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
بررسی رویکرد دیوان‌های داوری ایکسید به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تأملی بر پرونده‌های گازی آرژانتین
بررسی رویکرد دیوان‌های داوری ایکسید به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تأملی بر پرونده‌های گازی آرژانتین
بررسی حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویۀ دیوان داوری ایکسید
بررسی حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویۀ دیوان داوری ایکسید
بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران
بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران
بررسی امکان تجدیدنظر در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی
بررسی امکان تجدیدنظر در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی
انتظارات مشروع سرمایه گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن بعنوان ‏ریسک ‏سیاسی‎
انتظارات مشروع سرمایه گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن بعنوان ‏ریسک ‏سیاسی‎
امکان‌سنجی انتقال شرط و موافقت‌نامه‌ی داوری
امکان‌سنجی انتقال شرط و موافقت‌نامه‌ی داوری
امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله
الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله
اعتبار سنجی اسناد الکترونیک
اعتبار سنجی اسناد الکترونیک
اصلاحگری» و «میانجیگری» به عنوان جایگزین روش‌های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری و امکان بکارگیری آنها در صنعت نفت
اصلاحگری» و «میانجیگری» به عنوان جایگزین روش‌های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری و امکان بکارگیری آنها در صنعت نفت
ارزیابی اصول «حق دفاع» و «علنی بودن» دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلیس
ارزیابی اصول «حق دفاع» و «علنی بودن» دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

صفحه 5 از 7
لطفا منتظر بمانید ...