اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام
لیست محصولات
70=20 آیین دادرسی مدنی
70=20 آیین دادرسی مدنی
قیمت :: 99,500 تومان
تخفیف عمومی 15% :: 84,575 تومان
تخفیف اعضاء 30% :: 69,650 تومان

موضوع: کتاب حقوقی - هزینه پست رایگان

جزئیات
اداره جریان داوری
اداره جریان داوری
قیمت :: 245,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 196,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 98,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری
اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری
قیمت :: 265,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 212,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 106,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
اصول قرارداد نویسی
اصول قرارداد نویسی
قیمت :: 195,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 156,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 78,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
آشنایی با راه کارهای جدید صدور و وصول چک
آشنایی با راه کارهای جدید صدور و وصول چک
قیمت :: 195,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 156,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 78,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
آشنایی مقدماتی با حقوق داوری حل اختلاف
آشنایی مقدماتی با حقوق داوری حل اختلاف
قیمت :: 245,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 196,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 98,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 1و3
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 1و3
قیمت :: 245,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 196,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 98,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 4
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 4
قیمت :: 215,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 172,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 86,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی2
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی2
قیمت :: 215,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 172,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 86,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی5
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی5
قیمت :: 225,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 180,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 90,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی6
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی6
قیمت :: 210,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 168,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 84,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی7
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی7
قیمت :: 205,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 164,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 82,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی8
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی8
قیمت :: 195,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 156,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 78,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تنظیم توافقنامه داوری، شرط داوری و آثار آن
تنظیم توافقنامه داوری، شرط داوری و آثار آن
قیمت :: 215,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 172,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 86,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
جامع و فشرده داوری
جامع و فشرده داوری
قیمت :: 315,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 252,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 126,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
جرایم رایانه ای
جرایم رایانه ای
قیمت :: 215,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 172,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 86,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
حقوق تجارت1-تشریح موادکاربردی قانون تجارت
حقوق تجارت1-تشریح موادکاربردی قانون تجارت
قیمت :: 265,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 212,000 تومان
تخفیف اعضاء 50% :: 132,500 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
حقوق تجارت2- تشریح موادکاربردی قانون تجارت
حقوق تجارت2- تشریح موادکاربردی قانون تجارت
قیمت :: 275,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 220,000 تومان
تخفیف اعضاء 50% :: 137,500 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
حقوق تجارت3- تشریح موادکاربردی قانون تجارت
حقوق تجارت3- تشریح موادکاربردی قانون تجارت
قیمت :: 275,000 تومان
تخفیف عمومی 30% :: 192,500 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 110,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
حقوق حمل ونقل دریایی وقراردادهای آن
حقوق حمل ونقل دریایی وقراردادهای آن
قیمت :: 235,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 188,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 94,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
حقوق مدنی 70=20
حقوق مدنی 70=20
قیمت :: 124,000 تومان
تخفیف عمومی 30% :: 86,800 تومان
تخفیف اعضاء 30% :: 86,800 تومان

موضوع: کتاب حقوقی - هزینه پست رایگان

جزئیات
دقیقه 90 حقوق مدنی
دقیقه 90 حقوق مدنی
قیمت :: 82,500 تومان
تخفیف عمومی 15% :: 70,125 تومان
تخفیف اعضاء 30% :: 57,750 تومان

موضوع: کتاب - هزینه پست رایگان

جزئیات
دوره آیین دادرسی کاربردی شوراهای حل اختلاف
دوره آیین دادرسی کاربردی شوراهای حل اختلاف
قیمت :: 225,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 180,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 90,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
دوره هیات داوری خصوصی سازی و بورس
دوره هیات داوری خصوصی سازی و بورس
قیمت :: 295,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 236,000 تومان
تخفیف اعضاء 50% :: 147,500 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
رسیدگی کیفری دعاوی نقض مالکیت ادبی وهنری
رسیدگی کیفری دعاوی نقض مالکیت ادبی وهنری
قیمت :: 205,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 164,000 تومان
تخفیف اعضاء 55% :: 92,250 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
صفر تا صد دعوای خلع ید
صفر تا صد دعوای خلع ید
قیمت :: 385,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 308,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 154,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
کتاب آهنگ های برتر پاپ اجرا برای همه سازها
کتاب آهنگ های برتر پاپ اجرا برای همه سازها
قیمت :: 64,000 تومان
تخفیف عمومی 5% :: 60,800 تومان
تخفیف اعضاء 10% :: 57,600 تومان

موضوع: کتاب هنری - هزینه پست رایگان

جزئیات
لطفا منتظر بمانید ...