اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام
لیست محصولات
70=20 آیین دادرسی مدنی
70=20 آیین دادرسی مدنی
قیمت :: 85,000 تومان
تخفیف عمومی 5% :: 80,750 تومان
تخفیف اعضاء 20% :: 68,000 تومان

موضوع: کتاب حقوقی - هزینه پست رایگان

جزئیات
اصول قرارداد نویسی
اصول قرارداد نویسی
قیمت :: 165,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 132,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 66,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
آشنایی مقدماتی با حقوق داوری حل اختلاف
آشنایی مقدماتی با حقوق داوری حل اختلاف
قیمت :: 245,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 196,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 98,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 1و3
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 1و3
قیمت :: 245,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 196,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 98,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 4
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 4
قیمت :: 215,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 172,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 86,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی2
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی2
قیمت :: 215,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 172,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 86,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی5
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی5
قیمت :: 225,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 180,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 90,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی6
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی6
قیمت :: 210,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 168,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 84,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی7
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی7
قیمت :: 205,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 164,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 82,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی8
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی8
قیمت :: 195,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 156,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 78,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
تنظیم توافقنامه داوری، شرط داوری و آثار آن
تنظیم توافقنامه داوری، شرط داوری و آثار آن
قیمت :: 215,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 172,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 86,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری - هزینه پست رایگان

جزئیات
حقوق مدنی 70=20
حقوق مدنی 70=20
قیمت :: 124,000 تومان
تخفیف عمومی 5% :: 117,800 تومان
تخفیف اعضاء 20% :: 99,200 تومان

موضوع: کتاب حقوقی - هزینه پست رایگان

جزئیات
رسیدگی کیفری دعاوی نقض مالکیت ادبی وهنری
رسیدگی کیفری دعاوی نقض مالکیت ادبی وهنری
قیمت :: 205,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 164,000 تومان
تخفیف اعضاء 55% :: 92,250 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
صفر تا صد دعوای خلع ید
صفر تا صد دعوای خلع ید
قیمت :: 385,000 تومان
تخفیف عمومی 20% :: 308,000 تومان
تخفیف اعضاء 60% :: 154,000 تومان

موضوع: بسته آموزش تصویری-هزینه پست رایگان

جزئیات
کتاب آهنگ های برتر پاپ اجرا برای همه سازها
کتاب آهنگ های برتر پاپ اجرا برای همه سازها
قیمت :: 64,000 تومان
تخفیف عمومی 5% :: 60,800 تومان
تخفیف اعضاء 10% :: 57,600 تومان

موضوع: کتاب هنری - هزینه پست رایگان

جزئیات
لطفا منتظر بمانید ...