اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام

عقد نکاح

کلمات کلیدی:

شماره دادنامه: 9409970908600078

مرجع صدور: شعبه 30 دیوانعالی کشور

تاریخ: 1394/03/25

چکیده: در فرض تداوم رابطه زوجیت بین طرفین به مدت قابل توجهی(چهل سال) که عرفاً حکایت از دائمی بودن عقد نکاح دارد و با توجه به اینکه موقت بودن نکاح امری استثنا ...

بازگشت به لیست آرا

لطفا منتظر بمانید ...