ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری

محاسبه حق الزحمه و هزینه داوری بر اساس آیین نامه داوری

محاسبه حق الزحمه و هزینه داوری بر اساس آیین نامه داوری

حق الزحمه داوری و هزینه های انجام داوری بر اساس قوانین جاری به دو صورت قابل محاسبه و انجام می باشد. 1- محاسبه حق الزحمه براساس توافق طرفین 2- عدم وجو توافق طرفین درخصوص حق الزحمه داوری. لذا لازم است است جهت ایجاد شفافیت در تعیین حق الزحمه داوری و هزینه داوری:

قبل از هر تصمیمی حتماً توضیحات ذیل با دقت مطالعه شود


دو روش محاسبه حق الزحمه و هزینه داوری بصورت زیر است:

روش اول) توافق طرفین:

به این صورت است که بین داور و طرفین اختلاف، طی قرارداد یا موافقتنامه ای میزان حق الزحمه داوری توافق گردد و یا تعیین آن را به شخص ثالثی واگذار کرده باشند.  در این صورت حق الزحمه داوری مطابق همان مبلغ توافق شده می باشد.
لازم به ذکر است که روش اول مستند به ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که اعلام می دارد:

" چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد"

 

روش دوم) عدم توافق طرفین:

درصورتی که مابین داور و اصحاب دعوا درخصوص حق الزحمه داوری هیچگونه توافقی صورت نگرفته و همچنین طرفین تعیین حق الزحمه را به شخص ثالثی محول نکرده باشند لازم است مطابق آیین نامه ابلاغ شده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه مصوب شهریور 1401 عمل گردد که در این صورت می توانند از محاسبه گر ذیل استفاده نمایند.
لذا در ذیل، سامانه محاسبه گر حق الزحمه داوری که توسط سامانه جامع داوری ایران طراحی و بصورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است این امکان را فراهم می نماید که عزیزانی که مشمول روش دوم می باشند به راحتی بتوانند نسبت به محاسبات حق الزحمه داوری دقیقاً مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب شهریور 1401 اقدام نمایند.
 

 

محاسبه گر حق الزحمه داوری

(براساس روش دوم)
 

با توجه به مبلغ خواسته وارد شده حق الزحمه داوری می باشد.سوالات متداول حق الزحمه و هزینه داوری

در ماده 497 قانون آمده است: «پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 501 قانون در این مورد بیان میدارد: «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یکی طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئولیت جبران خسارت وارده خواهند بود

حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده به دو روش بالا و با محاسبه گر حق الزحمه داوری محاسبه میشود.

حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیّت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد. طبق نظردادگاه تعیین می شود

چنانچه در اثنای کار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

درصورتی که نیاز به داور حقوقی دارید، میتوانید از لیست داوران حقوقی سامانه جامع داوری ایران نسبت به انتخاب داور حقوقی اصلح جهت داوری حل اختلاف خود اقدام نمایید.

لطفا منتظر بمانید ...