اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام

جزئیات نظریه مشورتی

شماره: 5946/7

تاریخ: 1388/09/24

توضیح: دعوی تقسیم ماترک غیرمالی بوده و نیاز به تقویم ندارد ولی چنانچه احد از وراث دادخواستی به خواسته ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ماترک مطرح نماید بای ...

بازگشت به لیست

لطفا منتظر بمانید ...