ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی تهران - تهران معصومه جان احمدی

امتیاز علمی: 2000

نام و نام خانوادگی: معصومه جان احمدی

شماره عضویت: 158784

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
وکالت ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
لطفا منتظر بمانید ...