ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - دماوند فاطمه ابراهیم نیا

امتیاز علمی: 100

نام و نام خانوادگی: فاطمه ابراهیم نیا

شماره عضویت: 158603

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۱/۱۲

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - دماوند

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...