ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی مازندران - رامسر سید مهدی موسوی

امتیاز علمی: 0

نام و نام خانوادگی: سید مهدی موسوی

شماره عضویت: 158480

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: مازندران - رامسر

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...