ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - شميرانات دکتر پگاه نیک فر لیالستانی

امتیاز علمی: 4250

نام و نام خانوادگی: دکتر پگاه نیک فر لیالستانی

شماره عضویت: 157672

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۷/۱۳

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - شميرانات

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مجلس شورای اسلامی مشاور حقوقی ۱۳۹۴ ۱۳۹۸
دانشگاه آزاد اسلامی استادیار ۱۴۰۰ ۱۴۰۱
لطفا منتظر بمانید ...