ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی آذربایجان شرقی - تبریز محمدرضا نثار نوبری

امتیاز علمی: 450

نام و نام خانوادگی: محمدرضا نثار نوبری

شماره عضویت: 156736

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: آذربایجان شرقی - تبریز

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...