ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران کیومرث امیرخانی

امتیاز علمی: 1000

نام و نام خانوادگی: کیومرث امیرخانی

شماره عضویت: 155468

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۱۲/۱۲

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...