ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی آذربایجان غربی - ارومیه محمدرضا علیقی خطایلو

امتیاز علمی: 120

نام و نام خانوادگی: محمدرضا علیقی خطایلو

شماره عضویت: 155463

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: آذربایجان غربی - ارومیه

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دور ه اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
لطفا منتظر بمانید ...