ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی گیلان - بندرانزلی تیمور رهپیما

امتیاز علمی: 1800

نام و نام خانوادگی: تیمور رهپیما

شماره عضویت: 153536

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۲/۰۷

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: گیلان - بندرانزلی

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...