ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی البرز - كرج دکتر حامد اصل روستا

امتیاز علمی: 4175

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد اصل روستا

شماره عضویت: 151373

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: البرز - كرج

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
شرکت پریفاب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۱۳۸۹ ۱۳۹۰
شرکت سیمان ایلام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۱۳۹۰ ۱۳۹۴
شرکت سیمان دهلران رییس هیئت مدیره ۱۳۹۴ ۱۳۹۷
شرکت سیمان مازندران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
شرکت تهران بتن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۱۳۹۸ ۱۴۰۱
دانشگاه آزاد اسلامی مدرس ۱۳۹۸ ۱۴۱۰
شرکت ساختمانی معلم عضو هیئت مدیره ۱۴۰۱ ۱۴۰۳
شرکت سیمان تهران عضو هیئت مدیره ۱۴۰۱ ۱۴۰۳
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
پروانه نظارت و اجرا ۱۳۸۳/۰۴/۱۵
کارشناس رسمی دادگستری ۱۳۸۸/۰۶/۱۸
لطفا منتظر بمانید ...