ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی آذربایجان شرقی - مرند حمید حسن بگلو

امتیاز علمی: 800

نام و نام خانوادگی: حمید حسن بگلو

شماره عضویت: 141451

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: آذربایجان شرقی - مرند

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...