ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی کرمانشاه - كرمانشاه دکتر کبری شهبازی

امتیاز علمی: 5585

نام و نام خانوادگی: دکتر کبری شهبازی

شماره عضویت: 136517

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: کرمانشاه - كرمانشاه

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
وکیل وکیل دادگستری ۱۳۸۵ ۱۳۸۹
دفتر خانه سردفتر ۱۳۸۹ ۱۴۰۱
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
قراردادنویسی ۱۳۹۹/۰۸/۲۳
متون حقوقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
مقاله ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
لطفا منتظر بمانید ...