اشتراک گذاری صفحه داوری حسینعلی امینی هرندی
مشخصات و اطلاعات داور حسینعلی امینی هرندی

امتیاز علمی: 2340

شماره عضویت: 135896

اعتبار عضویت: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

نام و نام خانوادگی: حسینعلی امینی هرندی

تلفن: 03134475438

موبایل: 09135523228

آدرس فعالیت: اصفهان - اصفهان - خیابان ابن سینا - ابتدای خیابان دردشت - موسسه حقوقی و وکالت فرهیختگان عدل گستر نوید- کد پستی: 8148847441

ایمیل:

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

توضیحات : مشاوره و انجام داوری های عمومی داخلی

آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره مشاهده رای
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
موسسه حقوقی و وکالت فرهیختگان عدل گستر نوید مدیرعامل ۱۳۹۷ ۱۴۰۵
موسسه حقوقی ووکالت فرهیختگان عدل گستر نوید مدیر عامل ۱۳۹۸ ۱۴۰۰
موسسه حقوقی و وکالت فرهیختگان عدل گستر نوید مدیرعامل ۱۳۹۸ ۱۴۰۵
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
حقوق داوری ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
حقوق قضائی ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
لطفا منتظر بمانید ...