ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
مشخصات و اطلاعات داور حسینعلی امینی هرندی

امتیاز علمی: 2830

نام و نام خانوادگی: حسینعلی امینی هرندی

موبایل:

شماره عضویت: 135896

اعتبار عضویت: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

آدرس فعالیت: اصفهان - اصفهان - خیابان آتشگاه - کوچه 26 کوچه گلبهار - ساختمان آسمان زنگ 5 طبقه 3 موسسه حقوقی و وکالت فرهیختگان عدل گستر نوید- کد پستی: 8148847441

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
موسسه حقوقی و وکالت عدل گستر نوید مولف ۱۳۸۵ ۱۴۰۳
مدیر عامل موسسه حقوقی ووکالت عدل گستر نوید مدیر عامل ومحقق ومولف ۱۳۹۵ ۱۴۰۵
موسسه حقوقی و وکالت فرهیختگان عدل گستر نوید مدیرعامل ۱۳۹۷ ۱۴۰۵
موسسه حقوقی و وکالت فرهیختگان عدل گستر نوید مدیرعامل ۱۳۹۷ ۱۴۰۵
موسسه حقوقی ووکالت فرهیختگان عدل گستر نوید مدیر عامل ۱۳۹۸ ۱۴۰۰
موسسه حقوقی و وکالت فرهیختگان عدل گستر نوید مدیرعامل ۱۳۹۸ ۱۴۰۵
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
حقوق داوری ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
حقوق قضائی ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
مشاوره حقوقی ووکالت ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
لطفا منتظر بمانید ...