ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران علیرضا مجید

امتیاز علمی: 1000

نام و نام خانوادگی: علیرضا مجید

شماره عضویت: 135424

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۲/۰۶

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...