اشتراک گذاری صفحه داوری معصومه امامی
مشخصات و اطلاعات داور معصومه امامی

امتیاز علمی: 1000

شماره عضویت: 133207

اعتبار عضویت: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

نام و نام خانوادگی: معصومه امامی

تلفن: 09134243398

موبایل: 09134243398

آدرس فعالیت: اصفهان - اصفهان - خیابان سهروردی روبروی ترمینال زاینده رود- کد پستی: 1111

ایمیل:

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: حقوق

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

توضیحات : مشاوره و انجام داوری های عمومی داخلی

آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره مشاهده رای
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...