شرایط جدید ثبت نام در کتاب داوران ظرفیت محدود
  اشتراک گذاری صفحه داوری علی کمالی
مشخصات و اطلاعات داور علی کمالی

امتیاز علمی: 3765

شماره عضویت: 130159

اعتبار عضویت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

نام و نام خانوادگی: علی کمالی

تلفن: 01344421477

موبایل: 09111815212

آدرس فعالیت: گیلان - بندرانزلی - ابتدای بلوار ساحل قو- کوچه گلستان2 پلاک18 ط همکف- کد پستی: 4315878666

ایمیل: kamali.trading.co@gmail.com

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

توضیحات : مشاوره و انجام داوری های عمومی داخلی

آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره مشاهده رای
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
گمرک ایران کارشناس و کارشناس مسئول ۱۳۵۷ ۱۳۸۰
گمرک ایران کارگزار رسمی گمرک ایران ۱۳۸۰ ۱۳۹۹
دادگستری استان گیلان کارشناس رسمی دادگستری -رشته امور گمرکی ۱۳۹۳ ۱۳۹۹
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دوره آموزش حسابداری دولتی صادره از مرکز آموزشی مدیریت دولتی ۱۳۷۰/۰۳/۰۸
دوره آموزش مدیریت پایه صادره ازمرکز آموزش مدیریت دولتی ۱۳۷۰/۰۷/۰۸
حکم تفویض اختیار وظایف رئیس اداره طرح وبرنامه در کمیته فرعی استخدام کشوری ۱۳۷۲/۰۶/۰۹
معرفینامه وزارت صنایع به عنوان کارشناسان وخبرگان صنعتی ایران ۱۳۷۲/۰۸/۲۲
دوره نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده گمرکی100ساعت (HS) ۱۳۷۳/۰۸/۳۰
گواهینامه طی دوره داس پیشرفته ۱۳۷۵/۰۶/۳۱
گواهی عضویت در کمیته تخصصی فرعی صنعت آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ۱۳۷۶/۰۲/۰۱
گواهینامه طی دوره فاکس پرو مقدماتی از نیروی دریایی ۱۳۷۶/۰۵/۲۲
گواهینامه طی دوره فاکس پرو پیشرفته از نیروی دریایی ۱۳۷۶/۰۷/۲۶
حکم تفویض اختیارمدیریت استقرارگمرکی در منطقه اقتصادی اداره بندر و کشتیرانی انزلی وحسن رود ۱۳۷۶/۰۹/۱۲
دوره آموزشی ارزیابی در گمرک494 ساعت ۱۳۷۷/۰۸/۲۷
روش تحقیق علمی در گمرک ۱۳۷۹/۰۸/۱۰
گواهی مربوط به ارائه مقاله چاپ شده در سمینار شناخت استعدادهای بازرگانی-اقتصادی استان گیلان ۱۳۷۹/۱۲/۲۱
پروانه حق العمل کاری(کارگزاری رسمی) گمرک ایران ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
گواهی سه گانه طی دوره های آموزشی کانون ۱۳۹۰/۱۲/۱۹
گواهینامه طی دوره مهارت فتو شاپ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
درجه یکICDL گواهینامه طی دوره ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
درجه دوICDL گواهینامه طی دوره ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
گواهینامه طی دوره مهارت کورل ۱۳۹۳/۰۴/۲۸
پروانه کارشناس رسمی دادگستری-رشته امور گمرکی ۱۳۹۳/۰۵/۱۲
گواهی دوره قرار داد نویسی ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
دوره تنظیم توافقنامه داوری، شرط داوری و آثار آن ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
دوره رایگان آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
لطفا منتظر بمانید ...