ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی اصفهان - اصفهان حمید قمیان

امتیاز علمی: 1000

نام و نام خانوادگی: حمید قمیان

شماره عضویت: 124162

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: اصفهان - اصفهان

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...