ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی فارس - شیراز قاسم گل زرد

امتیاز علمی: 1670

نام و نام خانوادگی: قاسم گل زرد

شماره عضویت: 123438

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: فارس - شیراز

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
اداره کل امور مالیاتی فارس رییس اداره امور حقوقی ۱۳۸۱ ۱۴۰۱
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دوره رایگان و غیرحضوری اصول نگارش حقوقی ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
دوره رایگان و غیرحضوری اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
دوره رایگان راه کارهای جدیدصدور و وصول چک ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
دوره رایگان و غیرحضوری جرایم رایانه ای ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
لطفا منتظر بمانید ...