ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی تهران - تهران منوچهر رحمدل

امتیاز علمی: 1150

نام و نام خانوادگی: منوچهر رحمدل

شماره عضویت: 158967

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۳/۲۷

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دوره سطح 1 ارتقای صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
دوره سطح 2 ارتقای صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
دوره سطح 3 ارتقای صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
دوره سطح 4 ارتقای صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
دوره سطح 5 ارتقای صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
لطفا منتظر بمانید ...