ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی مازندران - آمل سید مهدی عابدینی

امتیاز علمی: 100

نام و نام خانوادگی: سید مهدی عابدینی

شماره عضویت: 158894

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: مازندران - آمل

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...