ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی اصفهان - اصفهان نیلوفر جانقربانی

امتیاز علمی: 1900

نام و نام خانوادگی: نیلوفر جانقربانی

شماره عضویت: 158829

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: اصفهان - اصفهان

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
دفتر اسناد رسمی ۴۹۰ سردفتر ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
لطفا منتظر بمانید ...