ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی اصفهان - اصفهان عباس شهبازی

امتیاز علمی: 2320

نام و نام خانوادگی: عباس شهبازی

شماره عضویت: 157618

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: اصفهان - اصفهان

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
قانون نظام صنفی و احکام تجارت و کسب و کار ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
تراشکاری و فلزکاری ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
ایمنی گود برداری ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
HSE-MS ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
ایمنی برق ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
افسر ایمنی ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
ایمنی و آتش نشانی عمومی ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
ایمنی کار در ارتفاع ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
صدور پروانه های کار گرم و سرد ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
ایمنی جرثقیل و بالابرها ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
ایمنی کار در فضای بسته ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
دوره غیر حضوری بایسته های تنظیم سند رسمی املاک ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
دوره غیرحضوری اداره جریان داوری ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
دوره غیرحضوری جامع و فشرده داوری ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
دوره غیرحضوری بررسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
دور ه اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
لطفا منتظر بمانید ...