ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی اصفهان - اصفهان محمدرضا سلیمانی دهنوی

امتیاز علمی: 250

نام و نام خانوادگی: محمدرضا سلیمانی دهنوی

شماره عضویت: 157469

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: اصفهان - اصفهان

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...