ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی تهران - قدس نجمه خسروی نژاد

امتیاز علمی: 620

نام و نام خانوادگی: نجمه خسروی نژاد

شماره عضویت: 157097

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - قدس

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
گواهینامه حقوق ملک ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
داوری حقوقی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
دور ه اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
دوره کاربردی ایین دادرسی مدنی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
دوره کاربردی دعاوی ملکی ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
لطفا منتظر بمانید ...