ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران دکتر مسعود امیرآتشانی

امتیاز علمی: 4685

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود امیرآتشانی

شماره عضویت: 155153

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۷/۲۵

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
شرکت ملی نفت ایران حسابدار-مدیر امور مالی،معون و.... ۱۳۶۱ ۱۳۹۵
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر استاد ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
شرکت بالایش نفت ستاره خلیج فارس اموزش ۱۴۰۱ ۱۴۰۱
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر استاد ۱۴۰۱ ۱۴۰۲
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
ممیزی داخلی مدریت کیفیت ۱۳۸۱/۰۵/۱۵
گواهینامه اخلاق در مدریت ۱۳۸۹/۰۷/۲۰
گواهینامه آراستگی اخلاقی ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
دوره آموزشی PACT ۱۳۹۱/۰۵/۲۱
صنعتی صورت مالی بودجه ۱۳۹۱/۰۵/۲۲
گواهینامه آموزشی PACT ۱۳۹۱/۰۵/۲۲
مالیات تجارت جریان وجه نقد استاندارد حسابداری ۱۳۹۱/۰۵/۲۲
گواهینامه تاییدیه تدریس دروس ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
کانون شبکه مشاوران ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
دوره آموزشی داوری سطح 1 ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
certificate of attendance ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
dr.business administration ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
دوره غیرحضوری جامع و فشرده داوری ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
دوره غیرحضوری بررسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
دور ه اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
دوره غیرحضوری اداره جریان داوری ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
دوره غیر حضوری بایسته های تنظیم سند رسمی املاک ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
ماهیت داوری ۱۴۰۲/۰۵/۱۱
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی1و3 ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
شیوه های حل و فصل اختلاف ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
تعیین داوری و قبول داوری ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
مسئولیت ها و اختیارات داور ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
قلمرو ماموریت داور ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
حقوق تجارت1- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
لطفا منتظر بمانید ...