ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی مازندران - آمل روح اله جوکار

امتیاز علمی: 2075

نام و نام خانوادگی: روح اله جوکار

شماره عضویت: 152417

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: مازندران - آمل

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
دفتر وکالت احسان خاکزاد شاهاندشتی کارشناس حقوقی ۱۳۹۵ ۱۳۹۸
دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیکپور کارشناس حقوق ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
شرکت مازند دال کارشناس حقوق ۱۳۹۸ ۱۴۰۰
شرکت دانش بنیان روماک کارشناس حقوقی ۱۳۹۸ ۱۴۰۱
لطفا منتظر بمانید ...