ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی تهران - تهران دکتر علیرضا حاجی احمدی

امتیاز علمی: 4040

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا حاجی احمدی

شماره عضویت: 151834

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۳/۲۹

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
لطفا منتظر بمانید ...