ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی تهران - تهران دکتر بهنام جلالی

امتیاز علمی: 2775

نام و نام خانوادگی: دکتر بهنام جلالی

شماره عضویت: 151754

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۳/۱۷

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
گروه مهندسان الیکا خاک پارسه مدیرعامل ۱۳۸۸ ۱۴۰۰
لطفا منتظر بمانید ...