ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی بوشهر - گناوه لیلا جعفری

امتیاز علمی: 4390

نام و نام خانوادگی: لیلا جعفری

شماره عضویت: 151008

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: بوشهر - گناوه

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
شرکت راه و ساختمان مشاوره خقوقی ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دفتریاری در محضر ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
مشاور حقوقي ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
مديريت dba ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
گواهي حضور در نشست علمي ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
مقاله ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
دوره حقوق مالی زوجه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
آیین دادرسی کاربردی شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
راه كارهاي صدور وصول چك ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
اداره جريان داوري ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
دوره اموزشي ويندوز كار با يارانه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
دوره مقدماتی داوری الکترونیکی ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
دوره جامع فشرده داوری ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
حقوق حمل و نقل دریایی و قراردادهای آن ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
اشنايي مقدماتي با حقوق داوري در حل اختلاف ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
بررسي هيات داوري خصوصي سازي بورس ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
اصول ابلاغ اجرا و ابطال داوري ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
داوري تجاري بين المللي ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
دعاوي ثلاث تصرف عدواني ممانعت از حق و مزاحمت ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
بايسته هاي تنظيم سند رسمي املاك در رويه قضايي ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
دعاوي كيفري نقض مالكيت ادبي و هنري ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
دعاوي حقوق حمل و نقل جاده اي ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
تشريح مواد قانوني كاربردي قانون مدني ٢ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
دعاوی و حقوق حمل و نقل جاده ای ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
تنظيم توافقنامه داوري شرط داوري و آثار آن ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
تشريح مواد قانوني كاربردي مدني 8 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
حقوق تجارت2- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
بررسي اركان شرط و موافقنامه داوري ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی8 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
اصول حقوق داوری ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
دوره قواعد و تکنیک های قرارداد نویسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
دوره غیرحضوری اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
مبانی حقوقی مالیات بر پیشه وکالت ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
دوره غیرحضوری جهات نقض آرای فرجام خواهی کیفری ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
دوره غیرحضوری دعوای خلع ید ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
دوره غیرحضوری جرایم رایانه ای ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
اعتراض شخص ثالث ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
حقوق تجارت1- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
حقوق تجارت4- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
مدرک فوق لیسانس ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
مدرک لیسانس ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی7 ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
حقوق تجارت3- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
لطفا منتظر بمانید ...