ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی آذربایجان شرقی - آذرشهر سید حسن میرحیدری کوچه

امتیاز علمی: 1020

نام و نام خانوادگی: سید حسن میرحیدری کوچه

شماره عضویت: 148203

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: آذربایجان شرقی - آذرشهر

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دوره غیرحضوری دعوای خلع ید ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
خلع ید ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
دعاوی و حقوق حمل و نقل جاده ای ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دعاوی و حقوق حمل و نقل جاده ای ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دوره غیرحضوری آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
دوره غیرحضوری بررسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
دوره غیرحضوری دعاوی ثلاث:تصرف عدوانی،ممانعت ازحق ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی2 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
دوره جامع قواعد و تکنیک های قرارداد نویسی ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
دور ه اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
حقوق تجارت1- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
دوره غیر حضوری بایسته های تنظیم سند رسمی املاک ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
تشریح مواد کاربردی قانون مدنی ۱و۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
دوره غیرحضوری جامع و فشرده داوری ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی1و3 ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
دوره غیرحضوری اداره جریان داوری ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
لطفا منتظر بمانید ...