ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی تهران - تهران دکتر مجتبی نورزاد

امتیاز علمی: 4630

نام و نام خانوادگی: دکتر مجتبی نورزاد

شماره عضویت: 147946

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۳/۲۷

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران ۱۳۹۲ ۱۳۹۷
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دوره غیرحضوری اداره جریان داوری ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
لطفا منتظر بمانید ...