ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی آذربایجان شرقی - تبریز دکتر کامبیز سرقینی اهری

امتیاز علمی: 2500

نام و نام خانوادگی: دکتر کامبیز سرقینی اهری

شماره عضویت: 147922

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: آذربایجان شرقی - تبریز

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...