ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی زنجان - زنجان احمد شرمسار حسنعلی ده

امتیاز علمی: 2880

نام و نام خانوادگی: احمد شرمسار حسنعلی ده

شماره عضویت: 145077

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۵/۰۹

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: زنجان - زنجان

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
موسسه آیین محاسب تراز رییس هیات مدیره ۱۳۹۱ ۱۴۰۲
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
گواهی پروانه کارشناسی ۱۳۸۵/۱۰/۱۴
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
دوره غیر حضوری بایسته های تنظیم سند رسمی املاک ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
دوره غیرحضوری اداره جریان داوری ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
دوره غیرحضوری اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دوره غیرحضوری جامع و فشرده داوری ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
دوره غیرحضوری بررسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
ماهیت داوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
مسئولیت ها و اختیارات داور ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
رسیدگی در داوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
دوره غیرحضوری آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
قلمرو ماموریت داور ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
حقوق تجارت1- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
دوره حقوق تجارت2- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
شرایط نگارش رای داوری ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
تعیین داوری و قبول داوری ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
لطفا منتظر بمانید ...