ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی تهران - دماوند محمدعلی ابوالفضلی قمصری

امتیاز علمی: 1000

نام و نام خانوادگی: محمدعلی ابوالفضلی قمصری

شماره عضویت: 139720

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - دماوند

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...