ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران فرشید شاه مردانی فیروزجائی

امتیاز علمی: 4790

نام و نام خانوادگی: فرشید شاه مردانی فیروزجائی

شماره عضویت: 136803

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
موسسه حقوقی عدالت گستران فرانگر پارسیان مدیر موسسه ۱۳۹۴ ۱۴۰۲
دانشگاه مدرس دانشگاه ۱۳۹۷ ۱۴۰۳
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
دوره غیر حضوری بایسته های تنظیم سند رسمی املاک ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
دوره غیرحضوری اداره جریان داوری ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
دوره غیرحضوری جامع و فشرده داوری ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
دوره غیرحضوری اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
دوره غیرحضوری بررسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
دوره غیرحضوری جهات نقض آرای فرجام خواهی کیفری ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
ماهیت داوری ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
شیوه های حل و فصل اختلاف ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی1و3 ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
مسئولیت ها و اختیارات داور ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
دوره غیرحضوری آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ابلاغ و اجرای رای داوری ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
ماهیت و جهات اعتراض به رای داوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
آیین رسیدگی به اعتراض و ابطال رای داوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
رسیدگی در داوری ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
تعیین داوری و قبول داوری ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
شرایط نگارش رای داوری ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
قلمرو ماموریت داور ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
دوره رایگان راه کارهای جدید صدور و وصول چک ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
دوره رایگان حقوق مالی زوجه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
دوره رایگان حقوق حمل ونقل دریایی وقراردادهای آن ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
طرح دوره های متوسطه داوری حل اختلاف ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
دوره رایگان غیرحضوری آموزش ویندوز وکاربارایانه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
لطفا منتظر بمانید ...