ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی مازندران - تنكابن آزاده کرمی

امتیاز علمی: 1050

نام و نام خانوادگی: آزاده کرمی

شماره عضویت: 134761

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۴/۱۵

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: مازندران - تنكابن

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
اصول نگارش حقوقی ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
لطفا منتظر بمانید ...