ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی فارس - شیراز الدوز امیدی

امتیاز علمی: 1570

نام و نام خانوادگی: الدوز امیدی

شماره عضویت: 133675

اعتبار عضویت: ۱۴۰۵/۰۵/۰۸

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: فارس - شیراز

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
علمی کاربردی داوری سطح یک ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
دوره مقدماتی داوری ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
علمی کاربردی داوری سطح دو ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
علمی کاربردی داوری سطح سه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
علمی کاربردی داوری سطح چهار ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
تنظیم و نگارش قراردادهای بین الملل ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
جبران خسارت در قراردادهای داوری بین المللی ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
داوری ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
داوری ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
لایحه نویسی ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
لایحه نویسی ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
دکترای عالی مدیریت کسب و کارDBA ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
مدرک داوری ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
داوری مقدماتی ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
خوانش و صحنه ۲۰۲۱/۰۲/۲۲
لطفا منتظر بمانید ...