ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی تهران - تهران سمانه کوهستانی مبرهن

امتیاز علمی: 1850

نام و نام خانوادگی: سمانه کوهستانی مبرهن

شماره عضویت: 132875

اعتبار عضویت: ۱۴۰۵/۱۰/۲۰

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
دوره غیرحضوری اداره جریان داوری ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
دوره غیر حضوری بایسته های تنظیم سند رسمی املاک ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
دوره غیرحضوری جامع و فشرده داوری ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
دوره غیرحضوری بررسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی1و3 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
دوره رایگان راه کارهای جدید صدور و وصول چک ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
دوره رایگان حقوق مالی زوجه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسیدگى به امور محجورین و صغار در دادسرا ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
دوره رایگان حقوق حمل ونقل دریایی وقراردادهای آن ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
دوره رایگان غیرحضوری آموزش ویندوز وکاربارایانه ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
لطفا منتظر بمانید ...