اشتراک گذاری صفحه داوری فرزاد پورک
مشخصات و اطلاعات داور فرزاد پورک

امتیاز علمی: 1000

شماره عضویت: 130847

اعتبار عضویت: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

نام و نام خانوادگی: فرزاد پورک

تلفن:

موبایل:

آدرس فعالیت:

ایمیل:

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: حقوق ثبتی

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

توضیحات : مشاوره و انجام داوری های عمومی داخلی

آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره مشاهده رای
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...