ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی تهران - تهران حدیث محبی

امتیاز علمی: 3950

نام و نام خانوادگی: حدیث محبی

شماره عضویت: 127735

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
بانک پاسارگاد مشاور حقوقی و وکیل بانک در بخش املاک مستغلات ۱۴۰۰ ۱۴۰۵
دانشگاه سوهانک تهران مرکز دانشجوی رشته حقوق مالی اقتصادی ۱۴۰۱ ۱۴۰۳
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
وکیل دادگستری ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
دوره غیرحضوری اداره جریان داوری ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
دوره غیرحضوری جامع و فشرده داوری ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
دوره رایگان غیرحضوری آموزش ویندوز وکاربارایانه ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
دوره رایگان و غیرحضوری اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
دوره غیرحضوری بررسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
ماهیت داوری ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
شیوه های حل و فصل اختلاف ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
تعیین داوری و قبول داوری ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
مسئولیت ها و اختیارات داور ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
رسیدگی در داوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
قلمرو ماموریت داور ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
شرایط نگارش رای داوری ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
دوره غیرحضوری آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
حقوق تجارت1- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
دوره حقوق تجارت2- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی1و3 ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
آیین رسیدگی به اعتراض و ابطال رای داوری ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
ابلاغ و اجرای رای داوری ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
ماهیت و جهات اعتراض به رای داوری ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
طرح دوره های متوسطه داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
لطفا منتظر بمانید ...