ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی آذربایجان غربی - ارومیه عادل کارگرحبشی

امتیاز علمی: 1700

نام و نام خانوادگی: عادل کارگرحبشی

شماره عضویت: 127600

اعتبار عضویت: ۱۴۰۴/۰۲/۲۸

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: آذربایجان غربی - ارومیه

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
۰۰/۳۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مطالبه خسارت کسری واحد-خسارت دیرکرد در تنظیم سند-مطالبه هزینه های برق و گاز-مطالبه خسارت مابه التفاوت پارکینک غیر مزاحم
۳۰۲ /۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ اختلاف تحویل مبیع
۴۰۰/۳۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تحویل مبیع ده قطعه زمین
۰۰/۳۰۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ اعلام بطلان قرار داد -الزام به استرداد ثمن معامله
۰۰/۳۰۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ الزام و محکومیت به پرداخت مهریه
۴۰۰/۳۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ الزام به تحویل مبیع برابر نقشه
۰۰/۳۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ اعلام بطلان قرار داد -استرداد مبیع
۴۰۰/۳۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ الزام به تحویل مبیع (باغچه)
۱۴۰۱/۱۰۰/۰۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ حکم مبنی بر تحویل مبیع و تخلیه
۱۴۰۱/۳۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ تحویل مبیع یک قطعه زمین مسکونی
۴۰۱/۳۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ابطال مبایعه نامه بدلیل سفید امضا بودن حکم به رفع تصرف و تخلیه کامل اعلام بطلان دو فقره قرار داد محکومیت خوانده به پرداخت خسارات قطع درختان و هزینه های غیره
۴۰۱/۳۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ الزام به تحویل خودرو
۴۰۲/۳۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ الزام به تحویل مبیع-الزام به صدور اجور معوقه
۱۴۰۲/۳۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ صدور حکم بر تحویل مبیع(خودرو)
۴۰۲/۳۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ الزام به پرداخت حساب دفتری
۱۴۰۴/۳۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ تحویل مبایعه-- اجور معوقه
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دوره رایگان و غیرحضوری اصول نگارش حقوقی ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
دوره رایگان غیرحضوری آموزش ویندوز وکاربارایانه ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
دوره رایگان غیرحضوری آموزش ویندوز وکاربارایانه ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
دوره رایگان و غیرحضوری اصول قرارداد نویسی ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
دوره دعاوی کیفری ونقض مالکیت ادبی وهنری ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
دوره رایگان و غیرحضوری جرایم رایانه ای ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
دوره رایگان راه کارهای جدید صدور و وصول چک ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
دوره آیین دادرسی کاربردی شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
دوره رایگان تشریح موادکاربردی قانون مدنی2 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
دوره رایگان تشریح موادکاربردی قانون مدنی5 ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
حقوق تجارت1- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
اشنایی حقوق داوری در حال اختلاف ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
دوره تنظیم توافقنامه داوری، شرط داوری و آثار آن ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
دوره رایگان تشریح موادکاربردی قانون مدنی1و3 ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
دوره اداره جریان داوری ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
دوره بررسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
دوره جهات نقض آرای فرجام خواهی کیفری ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
دوره اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
دوره رایگان حقوق مالی زوجه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
لطفا منتظر بمانید ...