ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403
داور حقوقی زنجان - زنجان دکتر محسن رحیمی

امتیاز علمی: 9185

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن رحیمی

شماره عضویت: 121252

اعتبار عضویت: ۱۴۰۵/۰۶/۰۶

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: زنجان - زنجان

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
۹۸/۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ استرداد جهيزيه
۱۴۰۰۱۱۹۹۰۰۰۵۴۳۷۵۵۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ مطالبه مهريه
١٤٠١/١٠٢ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ خانواده
۱۴۰۱۲۲۰۶۵۶۲۵۶۷۳۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ١) تعديل پيمان ٢) مطالبه مبلغ قراردادى پيمان شماره ٤٠٠١/٠٤١٢/ص
۱۴۰۲/۱۰۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ١) اعلام مراتب فسخ قرارداد (مبايعه نامه مورخ ١٣٩٢/٠٧/٢٥) ٢) اجرت المثل ايام تصرف بعد از حدوث فسخ ٣) ابطال كليه اسناد و مدارك مربوط به فروش قطعات
۱۴۰۲/۱۰۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ رأى اصلاحى، تصحيحى، تكميلى حسب ماده ٤٨٧ قانون آئين دادرسى مدنى، در حدود ماده ٣٠٩ اين قانون
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
شركت مكتوم روش مشاور حقوقى ۱۳۹۰ ۱۳۹۷
اتحاديه شركتهاى تعاونى كشاورزى استان زنجان مشاور حقوقى ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
اتحاديه تعاونى هاى كشاورزى استان زنجان مشاور حقوقى ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
اتحاديه تعاونى هاى كشاورزى استان زنجان مشاور حقوقى ۱۴۰۰ ۱۴۰۱
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
عضو پيوسته انجمن علمى آئين دادرسى مدنى ايران ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
گواهى شركت در آموزش فرآيند تدوين قانون و حضور در صحن مجلس ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
دوره ارتقاء صلاحیت علمى داورى- سطح 1 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
گواهى شركت در دوره ارتقاء صلاحيّت علمى داورى- سطح 2 ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
اعاده دادرسى در نظام حقوقى و رويه قضايى ايران ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
اصول نگارش حقوقى ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
گواهى شركت در دوره ارتقاء صلاحيّت علمى داورى- سطح 3 ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
گواهى شركت در دوره ارتقاء صلاحيّت علمى داورى- سطح 4 ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
گواهى شركت در دوره ارتقاء صلاحيّت علمى داورى- سطح 5 ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
گواهى شركت در: آئين اولين ها در زمان اقامهء دعوا و دفاع از حق ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
دوره رایگان و غیرحضوری اصول نگارش حقوقی ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
دوره رایگان و غیرحضوری اصول نگارش حقوقی ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
تقديرنامه به جهت ممانعت و خروج از ورشكستگى اتحاديه و انعقاد قرارداد ارفاقى ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
سابقه كارى/ مشاور حقوقى اتحاديه تعاونيهاى كشاورزى استان زنجان ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
دوره آموزش ويندوز و كار با رايانه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
دوره رایگان دعاوی کیفری نقض مالکیت ادبی وهنری ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
دوره رایگان و غیرحضوری جرایم رایانه ای ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
دوره دعاوى كيفرى نقض مالكيّت ادبى و هنرى ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
دوره جرائم رايانه اى ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
دوره رایگان و غیرحضوری اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
دوره اصول قراردادنويسى ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
دوره تنظیم توافقنامه داوری، شرط داوری و آثار آن ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
دوره آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
گواهى پذيرش چاپ مقاله علمى پژوهشى ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
كتاب(شروط و اعمال شكلى بطلان در آئين دادرسى مدنى) ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
كتاب(شرائط تأثير و حدود اعتبار اقرار و شهادت در آئين دادرسى) ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
كتاب(مفهوم و آثار اعاده دادرسى به جهت مخالفت رأى با بيّن شرع، موضوع ماده ٤٧٧ قانون آئين دادرسى كيفرى) ۱۴۰۰/۰۷/۰۵
گواهينامه گزارش نويسى علمى و مقاله نويسى ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
كُرسى علمى-ترويجى توصيف رأى از منظر قابليت شكايت ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بررسى هيأت داورى خصوصى سازى و بورس ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
دوره غیرحضوری بررسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
دوره غیرحضوری جامع و فشرده داوری ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
دوره اداره جریان داوری ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
دوره اداره جریان داوری ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
دوره رایگان و غیرحضوری دعوای خلع ید ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
دوره اداره جریان داوری ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
دوره غیر حضوری بایسته های تنظیم سند رسمی املاک ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
دوره غیرحضوری دعاوی ثلاث:تصرف عدوانی،ممانعت ازحق ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
دوره غیرحضوری آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
حقوق تجارت1- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
دوره قواعد و تکنیک های قرارداد نویسی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۴۰۲/۰۱/۰۵
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
تأليف كتاب (ادله اثبات دعوى) ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
ماهیت داوری ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
شیوه های حل و فصل اختلاف ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
تعیین داوری و قبول داوری ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
حقوق تجارت3- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
مسئولیت ها و اختیارات داور ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
دوره غیرحضوری اولین‌ها در زمان اقامه ودفاع ازدعوا ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
حقوق تجارت4- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
رسیدگی در داوری ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
قلمرو ماموریت داور ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
ابلاغ و اجرای رای داوری ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
شرایط نگارش رای داوری ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
مبانی حقوقی مالیات بر پیشه وکالت ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
ماهیت و جهات اعتراض به رای داوری ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
آیین رسیدگی به اعتراض و ابطال رای داوری ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
طرح دوره های متوسطه داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
كرسى علمى - ترويجى "استماع ايرادات در مقابل دارنده بدون حُسن نيّت سند تجارى" ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
عضو ويژه سازمان بين المللى دانشگاهيان، دوره دكترى تخصصى دانشگاه تهران ۲۰۲۲/۰۹/۰۱
لطفا منتظر بمانید ...