ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403

امضای سند رسمی به‌جای اصیل

کلمات کلیدی:

شماره دادنامه: 9309970221901813

مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ: 1393/12/23

چکیده: امضای سند رسمی به‌جای اصیل، از مصادیق بزه جعل مفادی است.

بازگشت به لیست آرا

لطفا منتظر بمانید ...