اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام

اثر امانی بودن چک در مطالبه آن

کلمات کلیدی:

شماره دادنامه: 9309970223700881

مرجع صدور: شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ: 1393/09/19

چکیده: چنانچه ثابت شود که چک‌ها بصورت امانی در دست دارنده بوده‌اند، صادرکننده می‌تواند آنها را استرداد نماید.

بازگشت به لیست آرا

لطفا منتظر بمانید ...