اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام

شرط تحقق بزه تصرف عدوانی

کلمات کلیدی:

شماره دادنامه: 9409970270300229

مرجع صدور: شعبه 58 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ: 1394/02/30

چکیده: احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی‌عنه، از شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است.

بازگشت به لیست آرا

لطفا منتظر بمانید ...