شرایط جدید ثبت نام در کتاب داوران ظرفیت محدود

جزئیات نظریه مشورتی

شماره: 2961/7

تاریخ: 1388/05/17

توضیح: 1- رسیدگی به خواسته تقلیل اقساط بلا اشکال است. 2- چنانچه رای دادگاه بدوی خارج از خواسته باشد دادگاه تجدیدنظر با نقض رای پرونده را جهت صدور رای به دادگ ...

بازگشت به لیست

لطفا منتظر بمانید ...